ریشه و برگهای کاسنی مقوی معده و قلب، اشتهاآور، صفرآور هستند و برای دفع رسوبات و عفونت مجاری ادراری و درمان نارسایی های کبدی و تصلب شرایین مورد استفاده قرار می گیرند
(قانون- ابن سینا-جلد دوم- ص 128؛ فارماکوپه گیاهی ایران- نصرا…قاسمی دهکردی- ص580؛ گیاهان دارویی- علی زرگری، جلد3-ص217)

http://golavand.com/