گل های درخت نارنج را بهارنارنج نامند که آرامش بخش، خواب آور، اشتها آور و رفع کننده تپش قلب است

(گیاهان دارویی- علی زرگری، جلد1-ص 1-480)

http://golavand.com/