نعناع نیرودهنده، مسکن، ضد میکروب، مقوی معده، بادشکن و در درمان ناراحتی های گوارشی موثر است
(قانون- ابن سینا-جلد دوم- ص 232؛ فارماکوپه گیاهی ایران- نصرا…قاسمی دهکردی- ص763؛ گیاهان دارویی- علی زرگری جلد4-ص11)

http://golavand.com/