گلبرگهای گل محمدی، آرامش بخش، مقوی معده و ملین و جهت رفع یبوست و تسکین سردرد مورد استفاده قرار می گیرند

(قانون- ابن سینا-جلد دوم- ص 130؛ گیاهان دارویی- علی زرگری، جلد2-ص283)

http://golavand.com/