یکی از چاشنی های ترش است که ضد ورم، ضد چاقی، اشتهاآور و کمک کننده هضم ، قارچ کش و در درمان بیماری های قلبی عروقی و دیابت موثر است
(Samad, Azlan, & Ismail, 2016)

http://golavand.com/