چاشنی ترش، قابض، در رفع ورم مخاط دهان و نرمی لثه ها، پایین آورنده چربی خون، تقویت جگر موثر است
(گیاهان دارویی- علی زرگری جلد1-ص540)

http://golavand.com/