آلبالو میوه ای خوش طعم که اثرات آن به عنوان تصفیه کننده خون، مسکن اعصاب، مدر و ملین شناخته شده است

(گیاهان دارویی- علی زرگری، جلد2-ص221)

http://golavand.com/