انار مدر و مفرح و مقوی قلب است. آب انار رقیق جهت درمان بیماری های مجاری ادراری، مشکلات ناشی از التهاب دستگاه های بدن و کمی ترشح صفرا توصیه می‌گردد

(قانون- ابن سینا-جلد دوم- ص 307؛ گیاهان دارویی- علی زرگری، جلد1-ص349)

http://golavand.com/