شماره تماس دفتر فروش تهران:  شرکت گل پخش آوند 2-88536781-021